Hambúrguer Aurora bovino picanha 360g 

Hamb.Aurora Bov.Picanha