Massa spaghetti Massa Leve 500g 

Massa Mas.Leve Spaghetti