Tempero para legumes Sazón 60g 

Temp.Sazon Leg/Verd/Arroz